0118 566116

Verkeersveiligheid

Wij deden bij verkeer mee aan de Actie ‘MONO Scoort!’
Net zoals je bij sporten je aandacht bij één ding moet houden om te kunnen scoren, moet je dit in het verkeer ook doen.
Met deze actie worden de leerlingen gestimuleerd geen smartphone te gebruiken als ze aan het verkeer deelnemen.
Dit was een leuke activiteit om te ervaren hoe het schieten of gooien met afleiding en zonder afleiding is. Met als doel: SCOREN!!
zeeland.schoolopseef.nl
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, basketbalveld