0118 566116

Kinderraad

De leerlingenraad is druk aan het vergaderen. Juf Marina is de voorzitter en juf Renske notuleert.

’t Paalhoofd heeft een eigen kinderraad. De kinderraad bespreekt zaken die voor kinderen op school belangrijk zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:  materialen die op school worden gebruikt, de inrichting van ons nieuwe groene schoolplein en regels en afspraken. Kinderen kunnen over dit soort dingen meepraten, maar zeker ook mee beslissen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen, waarom dingen gaan zoals ze gaan. En meedenken over eventuele veranderingen.

De kinderraad wilde meer leerspelletjes in de klassen en mochten voor elke groep spelletjes aanschaffen die actief in de klas gebruikt kunnen worden.

In de raad zitten kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen zelf de klassenvertegenwoordiger. Alle kinderen kunnen zich verkiesbaar stellen en kunnen zelf reclame maken om gekozen te worden. De directeur is de voorzitter van de kinderraad.

De kinderraad past binnen het domein actief burgerschap en participatie; kennis over normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheid tot inspraak. In elke groep is een ideeënbus aanwezig zodat alle kinderen in de klas hun ideeën aan de klassenvertegenwoordiger kenbaar kunnen maken.

Andersom gebeurt het ook vaak dat de klassenvertegenwoordiger in zijn of haar klas de meningen peilt over een bepaald onderwerp.

De kinderraad is druk aan het vergaderen over het nieuwe schoolplein.