0118 566116

Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8.

Deze klas bestaat uit 20 leuke en gezellige jongens en meiden. Hieronder vertellen we kort wat wij zoal doen in de klas als het gaat om de vakken.

Godsdienst

De methode van godsdienst is Trefwoord. Er wordt twee keer per week een verhaal verteld en met elkaar gepraat over de verhalen en de betekenissen en de gedachtes erachter. Ook zitten er andere leuke levensbeschouwelijke denkopdrachten in.

Snappet

Wij werken voor de meeste vakken met Snappet. Hiervoor hebben we een kleine tablet. We krijgen nog gewoon instructie van de juf, maar verwerken daarna de leerstof digitaal. We krijgen na elke opdracht direct feedback.

Na de gewone les kunnen we per vak aan het werk in ons werkpakket. Hierin staan leerdoelen waar we nog aan moeten werken. Iedereen doet dit op zijn/haar eigen niveau.

Rekenen

Rekenen doen we elke dag. Er is iedere dag een les en als we hier mee klaar zijn kunnen we verder met ons werkpakket.De rekenmethode is: Wereld in getallen. Vrijdag krijgen we huiswerk van rekenen mee.

Taal actief taal

Elke dag staat er taal op het programma. We hebben verschillende thema’s en lessen. We werken met en aan verhaaltjes en themawoorden, zinsontleding, schrijf- en spreekopdrachten en aan het eind van elk thema een toets.

Taal actief spelling

We hebben elke dag spelling. Tijdens deze lessen leren we de verschillende spellingsregels die er zijn en passen we ze toe. We maken verschillende dictees en opdrachten.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Hierbij wordt aangesloten op de actualiteit. We maken twee lessen per week op school. Het onderdeel woordenschat is huiswerk en wordt op de computer (via Snappet) gemaakt.

Geschiedenis

We doen één keer in de week geschiedenis, met de methode Blink. Dit is een nieuwe methode die de tijdvakken chronologisch behandelt en een onderzoekende houding stimuleert. Het digibordmateriaal met allerlei filmpjes en geluidsfragmenten is erg leuk! 

Aardrijkskunde

De methode is Wijzer. Hierin leren we over Europa en de wereld. Er is ook een deel topografie, passend bij het onderwerp van dat thema.

Natuur en techniek

De methode is Naut. We leren hierbij van alles over natuur en techniek

Engels – Take it easy

Elke maandag hebben we Engels. We krijgen elke week een blad met woordjes en die moeten we leren en schrijven. We moeten in ons werkboek opdrachten doen die we eerst te zien krijgen in een filmpje op het digibord.

 Gym

We hebben 2 keer per week gym. Eén keer een ZAPP les (toestel) en één keer een spelles. We hebben een gymzaal die aan de school vast zit. Onze school doet een paar keer per jaar mee met schooltoernooien.

Huiswerk

We krijgen taal/spelling, rekenen en Engels. We krijgen 3 keer in de week huiswerk mee. Dat huiswerk maken we op Snappet. We kunnen hier thuis ook op inloggen. Onze agenda gaat elke dag mee naar school zodat we alles erin kunnen schrijven.

Spreekbeurt, werkstuk, leeskring

We maken dit schooljaar een werkstuk/verslag over een beroep wat ons erg leuk lijkt. Dit maken we thuis. Daarnaast houden we een spreekbeurt naar aanleiding van een PowerPointpresentatie.

Bij de leeskring vertellen we over een leuk boek wat we gelezen hebben en we lezen er een stukje uit voor.

Naast al deze vakken hebben we ook nog wel eens tijd voor leuke andere (buitenschoolse) activiteiten. Deze zijn terug te vinden in de agenda op deze website.