0118 566116

Peutergroep

 

Peutergroep: een goede voorbereiding op de basisschool
De peutergroep is een veilige en stimulerende speel- en ontmoetingsplek voor peuters en een goede voorbereiding op de basisschool.
Wat gaan we doen vandaag?

Op de peutergroep wordt een vast programma gehanteerd. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen. Tijdens het inloopkwartier kunt u uw kind brengen, een puzzeltje doen, een boekje lezen en vervolgens afscheid nemen. Daarna is er tijd om te spelen. De pedagogisch medewerkers doen spelletjes en uitdagende activiteiten met de kinderen om de ontwikkeling te stimuleren, zoals poppenkast spelen, voorlezen, knutselen, liedjes zingen en bewegen.
Voorbereiding op de basisschool

Kinderopvang Walcheren werkt met de ontwikkelingsgerichte methoden Uk & Puk en Bas. Hiermee worden op speelse wijze verschillende vaardigheden gestimuleerd zoals: spraak en taal, sociaal-emotionele, motorische en zintuigelijke vaardigheden. De medewerkers zijn geschoold en deskundig in het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Op deze manier wordt uw kind zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. Kinderopvang Walcheren heeft samenwerkingsverbanden met basisscholen, waardoor de stap voor uw kind naar de basisschool wordt verkleind._jlf8221
Openingstijden

De peutergroepen zijn 3 uur of 3,5 uur per dagdeel geopend. Gedurende 40 weken per jaar, want in de schoolvakantie is
de peutergroep gesloten. De peutergroep is open op dinsdag, woensdag en vrijdag. Een combinatie met het kinderdagverblijf is ook mogelijk.
Wat moet ik betalen?

De kosten voor de peutergroep zijn inkomensafhankelijk. Ouders/verzorgers die beiden werken of studeren kunnen een tegemoetkoming bij de Belastingdienst aanvragen in de vorm van kinderopvangtoeslag. Op de website www.toeslagen.nl vindt u meer informatie.
Als ouders/verzorgers geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van beide partners niet werkt of studeert. Meer informatie over de kosten vindt u op www.kinderopvangwalcheren.nl.

 

 

 

 

Meer weten?
Geïnteresseerd in een rondleiding of informatiepakket? Neem dan contact op met de afdeling Klantadvies van Kinderopvang Walcheren: 0118 – 62 77 16 of klantadvies@skow.nl.

 

Inschrijven

Op www.kinderopvangwalcheren.nl kunt u uw kind direct inschrijven.