0118 566116

Groep 4

In groep 4 zitten 14 leerlingen.  We zitten in teams en werken veel samen. We leren elkaar dan goed kennen en waarderen. Na een vakantieperiode wisselen we weer van teams zodat de kinderen weer met andere kinderen een team leren vormen.

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Hennie voor de klas. Op donderdag hebben de kinderen les van meester Walter.

We leren best veel in groep 4. De sommen tot 100 en alle tafels van 1-10. We gaan nog veel lezen en we starten met nieuwsbegrip, begrijpend lezen rondom het nieuws. Met schrijven leren we de hoofdletters en natuurlijk krijgen we ook taallessen.

We spelen gelukkig ook nog en gaan 2 keer naar de gym. We zingen, tekenen en knutselen en hebben kringgesprekken. Bewegend leren en spelletjes staan ook elke dag wel op het programma.

Ook in de natuur willen we van alles ontdekken. Onze school staat onder aan de duinen en op deze foto’s zie je hoe we allerlei onderzoekjes doen op het strand.