0118 566116

MR

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief.
Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten.
Wij hebben een MR die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Ouders:
Benno Groeneweg (bgroeneweg@hotmail.com)                                                                                              Bas van Hese (b.van.hese@reimerswaal.nl)                                                                                                      Marjolein van Noort (marjolein.van.noort@hz.nl)

 

Leerkrachten:
Ineke Besuyen (ibesuyen@primas-scholengroep.nl)
Walter Louws (wlouws@primas-scholengroep.nl)                                                                                            Anna Carien Boekesteijn (acotto@primas-scholengroep.nl)

 

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school.
Ze vergaderen ongeveer vier keer per jaar. De directeur kan erbij zitten als adviseur of als tussenpersoon tussen het bestuur en de school.Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken.

Jaarverslag 2017-2018
Medezeggenschapsraad

dsc_1263