0118 566116

Welkom

In Zoutelande, onderaan de duinen, staat Kindcentrum ’t Paalhoofd. Een paalhoofd is een golfbreker en bestaat uit één of twee rijen palen, die het strand beschermen tegen afkalving en erosie door de golfslag. Elke paal in een paalhoofd is uniek en mag er zijn. Een hele rij palen, een paalhoofd, maakt het verschil. Samen zijn de palen sterker en bieden ons een veilige omgeving. 

In ons kindcentrum zijn baby’s, peuters en kinderen tot 12 jaar van harte welkom. Ze volgen hier een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf hun geboorte tot het moment dat ze de basisschool verlaten.

Het kindcentrum omvat een basisschool, een peutergroep, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Er bestaat een hechte samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de verschillende afdelingen. Zij werken vanuit eenzelfde visie op het gebied van leren en spelen. Met een betekenisvol programma zullen de kinderen hun talenten in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Dit is het fundament van het kindcentrum in Zoutelande: “Ontwikkelen door spelen en leren”.

Onze speerpunten

 

01. Kindcentrum

Meer informatie

 

02. Zorg

Meer informatie

 

03. Verrijkingsklassen en Pittige plus klas

Meer informatie

 

04. 21 eeuwse vaardigheden

Meer informatie

 

05. Bibliotheek op school

Meer informatie

Passen deze speerpunten bij uw kind?

Neem dan contact met ons op zodat wij het verder toe kunnen lichten.

Contact

Laatste nieuwtjes

Stemmen

Stemmen

Woensdag was het dan zover! Stemmen voor de Kinderraad. Groep 8 mocht zelfs gebruik maken van de echte stemhokjes!! De...

Wandelen voor water

Wandelen voor water

Groep 1 t/m 8 heeft woensdag gewandeld voor het goede doel. Wandelen met een paar liter water op je rug,...

Project landen

Project landen

In groep 7 wordt tijdens het project rond het land Australië gewerkt. Vanochtend heeft elk kind met klei, kosteloos materiaal...

Campagne voeren

Campagne voeren

De campagneposters van groep 7 hangen op! En de campagne is al volop bezig: kinderen hebben hun posters toegelicht en...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Onze school in cijfers

 

100+

leerlingen

 

12

Leerkrachten

 

 

8

Smartboards

 

40

Tablets

 

Neem contact op met ons