0118 566116

Welkom

In Zoutelande, onderaan de duinen, staat Kindcentrum ’t Paalhoofd. Een paalhoofd is een golfbreker en bestaat uit één of twee rijen palen, die het strand beschermen tegen afkalving en erosie door de golfslag. Elke paal in een paalhoofd is uniek en mag er zijn. Een hele rij palen, een paalhoofd, maakt het verschil. Samen zijn de palen sterker en bieden ons een veilige omgeving. 

In ons kindcentrum zijn baby’s, peuters en kinderen tot 12 jaar van harte welkom. Ze volgen hier een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf hun geboorte tot het moment dat ze de basisschool verlaten.

Het kindcentrum omvat een basisschool, een peutergroep, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Er bestaat een hechte samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de verschillende afdelingen. Zij werken vanuit eenzelfde visie op het gebied van leren en spelen. Met een betekenisvol programma zullen de kinderen hun talenten in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Dit is het fundament van het kindcentrum in Zoutelande: “Ontwikkelen door spelen en leren”.

Onze speerpunten

 

01. Kindcentrum

Meer informatie

 

02. Zorg

Meer informatie

 

03. Verrijkingsklassen en Pittige plus klas

Meer informatie

 

04. 21 eeuwse vaardigheden

Meer informatie

 

05. Bibliotheek op school

Meer informatie

Passen deze speerpunten bij uw kind?

Neem dan contact met ons op zodat wij het verder toe kunnen lichten.

Contact

Laatste nieuwtjes

Meer muziek in de klas…..Maxima op bezoek

Meer muziek in de klas…..Maxima op bezoek

Wij zijn er bij!! En staan vooraan👍 #máxima #lasloods #meermuziekindeklas    Koningin Máxima gooit haar heupen los Niemand kan stil blijven zitten...

Spellingsles in de zon

Spellingsles in de zon

Gisteren deed groep 4 de spellingsles buiten in het zonnetje! #woordenrace #stoepkrijt #ou of au     

Sneeuwpoppen maken

Sneeuwpoppen maken

Groep 8 is druk in de weer met het maken van sneeuwpoppen.         

Voorleesontbijt

Voorleesontbijt

Woensdag was het voorleesontbijt voor peuters en kleuters. Meester Albert Oosterhuis kwam voorlezen uit ‘Huis voor Harry’. Dat was genieten!...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Onze school in cijfers

 

100+

leerlingen

 

12

Leerkrachten

 

 

8

Smartboards

 

40

Tablets

 

Neem contact op met ons