0118 566116

Zorg

Op ‘t Paalhoofd streven we ernaar kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarbij willen we rekening houden met de verschillen van ieder kind.

 

We houden de ontwikkeling goed in de gaten en soms merken we dat die ontwikkeling hapert of te langzaam gaat.  Op onze school is voor kinderen waarbij de ontwikkeling stagneert een Zorgplan ontwikkeld. De activiteiten van dit plan zijn erop gericht zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs te houden.

Het kan ook zijn dat kinderen juist meer uitdaging nodig hebben en de ontwikkeling sneller verloopt of goed kunnen leren. Ook daar is aandacht voor. Zij krijgen meer uitdagende leerstof in de klas en werken soms uit speciaal voor hen aangeschafte methoden. We bieden ook verrijkingsklassen en pittige plustorens aan. Ook dit staat beschreven in ons Zorgplan.

Dit Zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.dsc_1898