0118 566116

Zorg

Op ‘t Paalhoofd streven we ernaar kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarbij willen we rekening houden met de verschillen van ieder kind.

We houden de ontwikkeling goed in de gaten en soms merken we dat die ontwikkeling hapert of te langzaam gaat.  Voor de kinderen waarbij de ontwikkeling stagneert is er een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld, beschreven in het Schoolplan en in het draaiboek van de school; ABC van ’t Paalhoofd.Dit systeem is erop gericht zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs te houden.

Het kan ook zijn dat kinderen juist meer uitdaging nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld een ontwikkelingsvoorsprong hebben of goed kunnen leren. Ook daar is aandacht voor. Zij krijgen meer uitdagende leerstof in de klas en werken soms uit speciaal voor hen aangeschafte methoden. Daarnaast bieden wij voor deze kinderen de Pittige Primasklas aan.