0118 566116

Pittige Primas klas

In de PPK ontmoeten kinderen uit verschillende groepen elkaar. PPK a is voor leerlingen uit groep 4 en 5, PPK b is voor kinderen uit groep 6 en 7 en PPK c is voor leerlingen uit groep 8. Van deze kinderen is bekend dat zij behoefte hebben aan meer uitdagende en verrijkende activiteiten. De geboden activiteiten sluiten aan bij de interesses van de leerlingen. Zij krijgen de mogelijkheid om samen te werken met sparringpartners. Samenwerken is zeer verrijkend. Ook wordt er gewerkt met Pittige Peper Projecten. Hiermee leren de kinderen hoe ze hun eigen ideeën kunnen omzetten in een tastbaar en te presenteren eindresultaat. De kinderen leren grondig onderzoeken en ze structureren en plannen hun eigen activiteiten. Vervolgens leren ze goed vormgeven en leren zij het presenteren van eigen ideeën en werkstukken aan anderen (je groepje, de klas of de ouders). Dit wordt bovenschools bekostigd. 

Primas heeft op 4 locaties Pittige Primas klassen. Dit houdt in dat diverse scholen samenwerken. Kinderen van de school uit Westkapelle nemen bij ons op school deel aan de Pittige Primas klas. Juf Ineke is onze Pittige Primas klas leerkracht.

dsc_1888