0118 566116

kindcentrum

In Zoutelande, onderaan de duinen, staat Kindcentrum ’t Paalhoofd. Een paalhoofd is een golfbreker en bestaat uit één of twee rijen palen, die het strand beschermen tegen afkalving en erosie door de golfslag. Elke paal in een paalhoofd is uniek en mag er zijn. Een hele rij palen, een paalhoofd, maakt het verschil. Samen zijn de palen sterker en bieden ons een veilige omgeving.

paalhoofd

In ons kindcentrum zijn baby’s, peuters en kinderen tot 12 jaar (of: zijn alle kinderen tot 12 jaar) van harte welkom. Ze volgen hier een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf hun geboorte tot het moment dat ze de basisschool verlaten.
Een voorwaarde hiervoor is dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers een team vormen, dat de kinderen in hun ontwikkeling van 0 tot 12 jaar volgt en begeleidt. Een team met voor de kinderen en voor de ouders vertrouwde gezichten.

Het kindcentrum omvat een basisschool, een peutergroep, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Er bestaat een hechte samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de verschillende afdelingen. Zij werken vanuit eenzelfde visie op het gebied van leren en spelen. Met een betekenisvol programma zullen de kinderen hun talenten in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Dit is het fundament van het kindcentrum in Zoutelande: “Ontwikkelen door spelen en leren”.

Zo werkend ontstaat er een doorgaande lijn zonder drempels tussen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool met buitenschoolse opvang. Het gezamenlijke doel is de bevordering en begeleiding van de ontwikkeling van ieder kind in een stimulerende, uitdagende en veilige omgeving.

Naast onderwijs en opvang kan het kindcentrum in Zoutelande ook sport, muziek en spel bieden, alles onder één dak. Hierdoor wordt de drempel van onderwijs en opvang naar hobby en vrije tijd laag.

Samengevat heeft een kindcentrum de volgende kenmerken: één visie op spelen en leren ten dienste van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, een breed aanbod gedurende de hele dag, één team en één organisatie met een eenhoofdige leiding.