0118 566116

Groep 7

Welkom in groep 7!

Onze groep bestaat uit 19 leerlingen.

Samen met juf Marije (woensdag en donderdag) en juf Natascha (maandag, dinsdag en vrijdag) vormen wij een leuke, hardwerkende en gezellige groep.

Hieronder vertellen we kort wat we allemaal in groep 7 doen dit jaar.

 

SNAPPET

Wij werken voor rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en studievaardigheden met Snappet. Hiervoor heeft iedereen zijn eigen tablet. We krijgen net als altijd instructie van de juf, maar gaan daarna digitaal aan de slag met het verwerken van de leerstof. We krijgen na elke opdracht direct feedback.

Na de gewone les kunnen we per vak aan het werk in ons werkpakket. Hierin staan leerdoelen waar we nog aan moeten werken. Iedereen doet dit op zijn/haar eigen niveau.

REKENEN

Rekenen doen we elke dag. We werken uit de rekenmethode van Wereld in getallen. We hebben elke dag een rekenles en werken daarbij ook met rekenmateriaal binnen en buiten de klas. Als we  klaar zijn met de gewone les gaan we aan de slag met ons werkpakket.

Op vrijdag krijgen we huiswerk van rekenen mee.

TAAL ACTIEF TAAL

Elke dag staat er taal op het programma. We hebben verschillende thema’s en lessen. Er zijn verhaaltjes en themawoorden, toetsen en opdrachten.

Op woensdag krijgen we huiswerk van spelling of taal.

TAAL ACTIEF SPELLING

We hebben vier dagen in de week spelling. Tijdens deze lessen leren we de verschillende spellingsregels die er zijn en passen we ze toe. We maken verschillende dictees en opdrachten.