0118 566116

Groep 6/7

Welkom in groep 6/7!

Onze gezellige groep bestaat uit 25 kinderen.

Samen met juf Marije, juf Miray en Meester Walter vormen wij een leuke, hardwerkende en fijne groep. Hieronder vertellen we kort wat we allemaal in groep 6/7 doen dit jaar.

SNAPPET

Wij werken voor rekenen, spelling, taal en  begrijpend lezen met Snappet. Hiervoor heeft iedereen zijn eigen tablet. We krijgen net als altijd instructie van de juf, maar gaan daarna digitaal aan de slag met het verwerken van de leerstof. We krijgen na elke opdracht direct feedback.

Na de gewone les kunnen we per vak aan het werk in ons werkpakket. Hierin staan leerdoelen waar we nog aan moeten werken. Iedereen doet dit op zijn/haar eigen niveau.

REKENEN

Rekenen doen we elke dag. We werken uit de rekenmethode van Wereld In Getallen. We hebben elke dag een rekenles en werken daarbij ook met rekenmateriaal binnen en buiten de klas. Als we klaar zijn met de gewone les gaan we aan de slag met ons werkpakket.

TAAL ACTIEF TAAL

Elke dag staat er taal op het programma. We hebben verschillende thema’s en lessen. Er zijn verhaaltjes en themawoorden, toetsen en opdrachten.

TAAL ACTIEF SPELLING

We hebben vier dagen in de week spelling. Tijdens deze lessen leren we de verschillende spellingsregels die er zijn en passen we ze toe. We maken verschillende dictees en opdrachten. Op vrijdag krijgen we spellingwoorden mee naar huis om te oefenen voor een dictee.

GYM

We hebben twee keer in de week gym. Een keer met de hele groep en een keer hebben groep 6 en groep 7 apart gymles. De eerste periode hebben we gym op dinsdag en donderdag van Meester Walter.

WERELDORIËNTATIE

We hebben Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Natuur & Techniek (Naut) hebben we samen, aardrijkskunde en geschiedenis apart.

GOED VAN START

We zijn dit jaar aan de slag gegaan met de methode ‘Goed van Start’. Ons groepsdoel is:

“Wij zijn een bijzondere groep. We zijn gezellig, aardig, grappig en behulpzaam. We gedragen ons respectvol: Iedereen hoort er bij, we komen voor elkaar op en iedereen is gelijk. We werken rustig samen om nieuwe dingen te leren.”

We hebben bedacht wat voor gedrag bij dit groepsdoel hoort. Daarna bedachten we welke afspraken er nodig zijn in de klas. We doen hard ons best om ons aan deze afspraken te houden!