0118 566116

Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 5 en 6.

 

We zijn dit schooljaar gestart met 23 leerlingen; 11 in groep 5 en 12 in groep 6. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat meester Jan voor de klas. Op woensdag is dat juf Ineke. Op dinsdag krijgen de groepen apart gymnastiek van meester Walter.

Godsdienstige vorming.

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode: Trefwoord. Elke dag starten we met de kalenderplaat. We praten met elkaar over het thema en luisteren naar verhalen uit de Bijbel of verhalen uit het dagelijks leven.

Rekenen en taal.

Elke dag staat er rekenen en taal op het programma. Bij rekenen gebruiken we de methode ‘De Wereld in Getallen’. We werken uit het lesboek, het werkboek en het takenboek. Sommige kinderen werken in een pluswerkboek.
Bij taal werken we met “Taal Actief’. We hebben lessen woordenschat en taal verkennen en voor spelling gebruiken we “Taal Actief spelling”.

En verder …

Bij begrijpend lezen werken we met ‘Nieuwsbegrip’. Naast de lessen op school maken de kinderen het gedeelte woordenschat thuis op de computer. Technisch lezen doen we met ‘Estafette’.
Blink is de nieuwe methode voor geschiedenis. We leren over een bepaald tijdvak en kijken naar interessante filmpjes. Ook moeten de kinderen zich inleven in een bepaalde tijd. Hoe zou ik in de prehistorie kunnen overleven?

Aardrijkskunde en Engels krijgen beide groepen apart. Wanneer op dinsdag de ene groep gymnastiek heeft, krijgt de andere groep Engels en aardrijkskunde.
We hebben ook natuur en techniek. Tekenen en handvaardigheid vinden we erg leuk en we zingen graag liedjes.