0118 566116

Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5.

In groep 5 zitten 21 leerlingen. Groep 5 is een unieke groep. Ze krijgen  het hele schooljaar les van 2 meesters. Op woensdag krijgen ze les van meester Walter en op de andere dagen van de week staat meester Jan voor de klas. Op dinsdag en donderdag hebben we gymnastiek. Op dinsdag is dat samen met groep 4b.

Wij zijn aan het begin van het schooljaar met elkaar ‘Goed van Start’ gegaan. We hebben afgesproken dat we een leuke, aardige, behulpzame, gezellige, serieuze en sportieve groep willen zijn. Hoe kunnen wij dat worden? We hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt en we gaan er samen een mooi jaar van maken.

Godsdienstige vorming.

Dit schooljaar gaan we weer werken met de methode: Trefwoord. Elke dag starten we met de kalenderplaat. We praten met elkaar over het thema en luisteren naar allerlei verhalen.

Rekenen en taal.

Elke dag staat er rekenen en taal op het programma. Bij rekenen gebruiken we de methode ‘De Wereld in Getallen’. We werken uit het lesboek, het werkboek en het takenboek. Sommige kinderen werken in een pluswerkboek.
Bij taal werken we met “Taal Actief’. We hebben lessen woordenschat en taal verkennen en voor spelling gebruiken we “Taal Actief spelling”. De lessen woordenschat worden aangeboden d.m.v. presentaties met daarin foto’s en filmpjes om zo de begrippen nog duidelijker te maken.

En verder …

Bij begrijpend lezen werken we met ‘Nieuwsbegrip’. Naast de lessen op school maken de kinderen het gedeelte woordenschat thuis op de computer. Technisch lezen doen we met ‘Estafette’.
Bij geschiedenis gebruiken we Blink. De kinderen leren over een bepaald tijdvak en kijken naar interessante filmpjes. Ook moeten de kinderen zich inleven in een bepaalde tijd. Voor aardrijkskunde gebruiken we ‘Wijzer!’ en bij Engels werken we met ‘Take it Easy’. We hebben ook natuur en techniek. Tekenen en handvaardigheid vinden we erg leuk en we zingen graag liedjes. Dat laatste doen we bij meester Walter op de woensdag.