0118 566116

Groep 1/2

                            

Welkom in groep 1 en 2.

Wij starten dit schooljaar met 18 kinderen.

In de loop van dit schooljaar komen er nog meer kinderen bij.

Juf Anna Carien is er op maandag, dinsdag en woensdagmorgen en juf Diana is er op de donderdag en vrijdagmorgen.

Wij beginnen om 08.30 uur met een kringgesprek, zingen Bijbelse liedjes, horen een Bijbelverhaal, bidden een gebedje en vertellen elkaar welke dag het is. De maanden van het jaar worden genoemd en natuurlijk weten de kinderen ook de datum op de kalender te vinden. Het meegebrachte speelgoed wordt besproken en in de bewaarmand gelegd en wie er bv. nieuwe schoenen aan heeft mag een “demo” geven en een rondje door de kring lopen, terwijl er een liedje wordt gezongen. Na het weekend of op de donderdagmorgen vertellen wij in een binnen- en buitenkring wat wij hebben beleefd in het weekend resp. de woensdagmiddag.

Rond 09.00 uur gaan wij naar buiten. Buiten kunnen wij vaak op allebei de pleinen spelen met de fietsen, karren, de zandbak, loopklossen, autobanden, kussens, kleden en nog veel meer uit onze grote buitenberging. Bij slecht weer kunnen wij in de grote sportzaal of in de hal met het speelhuis terecht en de woensdagmorgen is onze vaste gymochtend.

Zo rond de klok van 10.00 uur parkeren wij moegespeeld het speelgoed voor de middag bij het hek en gaan weer naar binnen. We hebben trek en dorst gekregen. We nemen onze tassen mee uit de gang en dan genieten wij van onze pauzehap.

Een taal- of rekenactiviteit volgt, de juf leest voor en om 10.30 uur gaan wij naar de werkles. Er wordt gewerkt in thema’s; soms aan de hand van een prentenboek, maar ook met de taal- en rekenmethode voor kleuters “ Schatkist” . Voor elke dag een andere activiteit aan een tafel of in een hoek . Er zit iets van expressie taal, rekenen, motoriek en spelen in een hoek in de activiteiten bij de werkles. De kinderen helpen elkaar, corrigeren elkaar en vullen elkaar aan. Schitterend voor de juffen om te horen wat er allemaal aan de werktafels of in de hoeken wordt besproken.

Om 11.30 uur ruimen we alles van de werkles op en volgt er weer een kringactiviteit. Dat kan iets van taal of van rekenen zijn; meestal iets van de letter of het cijfer van de maand. Voorlezen en muziek komt op dit tijdstip van de dag ook aan de orde. Eens in de week hebben wij Engels op het digibord en volgen wij ook Koekeloere of Huisje Boompje Beestje via het digibord. ( zo mogelijk passend bij het thema.)

In de vaste volgorde van de rij ( met de helpers voorop) gaan we weer naar buiten en naar huis.

’s Middags komen wij weer in de kring bij elkaar en dan is het tijd voor het keuzebord: de juf of de kinderen mogen een activiteit kiezen: de poppenhoek, de bouwhoek, de winkel, de leeshoek, de teken- of knutseltafel, de barbies, de paarse ballen met de groene stokken, het kasteel, het schilderbord, de watertafel, de lego, de laptops of iets uit de kasten. Dat kan de taalkast zijn, maar ook de rekenkast of de puzzel- en spelletjeskast.

Zo rond de klok van 14.00 uur doen wij weer een kringactiviteit op het gebied van taal of rekenen. Fijn is het om daarna weer naar buiten te gaan, te spelen en met elkaar het speelgoed op te ruimen. Na een dankgebed in de kring sluiten wij de schooldag af en gaan naar huis of naar de BSO.