0118 566116

Groep 7/8

Klik hier voor foto’s uit groep 7/8

Welkom op de pagina van groep 7/8.

Deze klas bestaat uit 25 leuke en gezellige jongens en meiden.

Hieronder vertelt groep 7 kort wat wij zoal doen in de klas als het gaat om de vakken.

Godsdienst

De methode van godsdienst is Kind op maandag. We krijgen meestal godsdienst op maandag, dinsdag en donderdag. Dat is meestal een verhaal en soms vragen en de meester laat soms een filmpje zien.

(Bastian en Timo)

Rekenen

Rekenen hebben we elke dag.

De rekenmethode is: Wereld in getallen.

Vrijdag krijgen we huiswerk van rekenen mee.

Bij rekenen hebben we blok 1, 2, 3, en 4 en een taken en lessen kant, en niveau 1,2 en 3.

Als we ons rekenboek a uit hebben dan beginnen we met rekenboek b.

Op het bord staat wat we vandaag moeten doen. Je mag niet afkijken.

We hebben ook een bijwerkboek.

(Romy en Marianne)

Taal actief taal

Wij hebben elke dag taal en spelling.

We hebben verschillende thema’s en lessen.

Je hebt verschillende verhaaltjes en themawoorden.

Verschillende toetsen en opdrachten.

Er staan best grappige plaatjes in om het niet zo saai te maken.

(Janine en Joanne)

Taal actief spelling

Wij hebben elke dag spelling.

Wij maken verschillende dictees en opdrachten.

Achterin je werkboek staan spellinghulpjes.

Er zijn ook leuke plaatjes.

Soms moeilijke en soms makkelijke woorden.

(Janine en Joanne)

Begrijpend lezen 

Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Hierbij wordt aangesloten op de actualiteit.

We maken twee lessen per week op school. Het onderdeel woordenschat is huiswerk voor thuis en wordt op de computer gemaakt.

Geschiedenis

We doen geschiedenis uit de methode: Bij de tijd. We doen het uit het boek en daar staat een verhaal in over de opdrachten. De opdrachten maken we in ons werkboek. De hoofdstukken zijn: de Prehistorie. Daarna de Romeinse tijd. Dan de Middeleeuwen. Dan de 18e en de 19e eeuw. Daarna De 16e en de 17e eeuw. Dan komt nu, en als laatst de 20e eeuw.

(Michelle en Charissa)

Aardrijkskunde

De methode is Wijzer. Het eerste hoofdstuk gaat over boeren en akkers en fruitteelt.

We leren de landen van Europa en de rivieren.

(Jasper, William en Robin)

Natuur en techniek

De methode is Naut. We leren het eerste hoofdstuk over drijven en zinken, zwaartekracht en opwaartse kracht. We bekijken video’s en luisteren naar de informatie.

(Jasper, William en Robin)

Engels – Take it easy

Elke maandag middag hebben we Engels van meester Walter Louws.

We krijgen elke week een blad met woordjes en die moeten we leren en schrijven.

We moeten in ons werkboek opdrachten doen die we eerst te zien krijgen in een filmpje op het digibord.

(Stella, Jet en Britt)

Veilig verkeer Nederland

We krijgen verkeer van juf Heleen Wondergem.

We krijgen verkeer op vrijdag. We krijgen opdrachten.

En over een poosje krijgen een toets en dan moeten nog een toets op de fiets afleggen in Middelburg.

(Stella, Jet en Britt)

Handvaardigheid 

Op maandag middag krijgen we handvaardigheid van Petra de Ridder-van Belzen en stagiaire Marije.

We krijgen elke week een andere opdracht om te knutselen.

(Stella, Jet en Britt)

Gym

We gymmen meestal 1 uur. We doen het op maandagochtend en vrijdagmiddag. We doen meestal zap lessen. We hebben een gymzaal die aan de school vast zit. Onze school doet heel vaak mee met schooltoernooien.

(Michelle en Charissa)

Huiswerk

We krijgen taal/spelling, rekenen en Engels.

We krijgen 3 keer in de week huiswerk mee. Dat huiswerk dat moet in de huiswerkmap en je moet het in je agenda schrijven.

En we krijgen best veel huiswerk mee.

(Bastian en Timo)