0118 566116

Groep 7/8

Klik hier voor foto’s uit groep 7/8

Groep 7/8

 Welkom op de pagina van groep 7/8.

Deze klas bestaat uit 22 leuke en gezellige jongens en meiden.

Hieronder vertellen we kort wat wij zoal doen in de klas als het gaat om de vakken.

 Godsdienst

De methode van godsdienst is Kind op maandag. Er wordt een verhaal verteld en met elkaar gepraat over de verhalen en de betekenissen en de gedachtes erachter.

 Rekenen

Rekenen doen we elke dag. Er is iedere dag een les en als we hier mee klaar zijn kunnen we verder met onze taak.

De rekenmethode is: Wereld in getallen.

Vrijdag krijgen we huiswerk van rekenen mee.

 Taal actief taal

Elke dag staat er taal op het programma.

We hebben verschillende thema’s en lessen.

Er zijn verhaaltjes en themawoorden, toetsen en opdrachten.

Taal actief spelling

We hebben elke dag spelling.

We maken verschillende dictees en opdrachten.

Achter in het werkboek staan handige spellinghulpjes.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Hierbij wordt aangesloten op de actualiteit.

We maken twee lessen per week op school. Het onderdeel woordenschat is huiswerk en wordt op de computer gemaakt.

Geschiedenis

We doen geschiedenis uit de methode: Bij de tijd. We lezen een verhaal en hierna maken we opdrachten op een kopie. Alle perioden uit de geschiedenis komen aan bod. Dit jaar wordt er gekeken hoe we de lessen geschiedenis in een andere vorm aan kunnen bieden.

 Aardrijkskunde

De methode is Wijzer. Hierin leren we over Europa en de wereld. Er is ook een deel topografie, passend bij het onderwerp van dat thema.

Natuur en techniek

De methode is Naut. We leren hierbij van alles over natuur en techniek.

Engels – Take it easy

Elke maandag hebben we Engels.

We krijgen elke week een blad met woordjes en die moeten we leren en schrijven.

We moeten in ons werkboek opdrachten doen die we eerst te zien krijgen in een filmpje op het digibord.

 

Gym

We hebben 2 keer per week gym. Eén keer een ZAPP les en één keer een spelles. We hebben een gymzaal die aan de school vast zit. Onze school doet heel vaak mee met schooltoernooien.

Huiswerk

We krijgen taal/spelling, rekenen en Engels.

We krijgen 3 keer in de week huiswerk mee. Dat huiswerk dat moet in de huiswerkmap en je moet het in je agenda schrijven.

Spreekbeurt, werkstuk, leeskring

We maken dit schooljaar een werkstuk over een onderwerp uit de geschiedenis. Dit maken we thuis.

Daarnaast houden we een spreekbeurt over iets wat te maken heeft met natuur/aardrijkskunde/biologie.

Bij de leeskring vertellen we over een leuk boek wat we gelezen hebben en we lezen er een stukje uit voor.