0118 566116

Groep 6

                      

Groep 6

In groep 6 zitten 18 kinderen, 11 meisjes en 7 jongens. De kinderen krijgen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag les van meester Jan en op donderdag van juf Jacobine. Deze groep zit dit schooljaar in de Soute Schakel. In het gebouw hebben we een stuk afgeschermd en er een leuke, gezellige klas van gemaakt.

Godsdienst
Bij godsdienstige vorming werken we met de methode Kind op maandag. Er worden verhalen verteld, we zingen liedjes en praten met elkaar over de verhalen. Dit schooljaar zijn we gestart met de verhalen over Esau en Jakob.

Rekenen
Rekenen staat elke dag op het lesrooster. We werken met het lesboek of in ons werkboek. Verder hebben we elke week een weektaak. Daaraan werken we na de gewone les.

Taal
Elke dag hebben we taal. We werken steeds met een thema. We leren allerlei woorden die met het thema te maken hebben en we verkennen onze taal. Die lessen gaan over  lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, over afkortingen, over leestekens en nog veel meer.

Spelling

Bij spelling leren we allerlei woorden die bij een bepaalde categorie horen, zoals woorden met ng, nk, ei, ij, au en ou. We schrijven de woorden in ons werkboek. Elke week maken we een dictee. En we oefenen veel met woordkaartjes.

Engels
Bij Engels werken we met Take it easy. Op het digibord krijgen we info van onze digitale meester Regis. Hij vertelt allerlei verhalen en laat filmpjes zien. We hebben ook een werkboek waarin we opdrachten maken.

Handvaardigheid en tekenen
Naast alle leervakken is er ook ruimte voor tekenen en handvaardigheid. Elke maandag en vrijdag kunnen we onze creativiteit laten zien.

Begrijpend lezen
Elke woensdag starten we in de groepen 4 tot en met 8 met begrijpend lezen. Kinderen die een pittiger niveau aankunnen, gaan dan naar een andere klas. Elke week staat er een nieuwe les centraal over een actualiteit. Bij de tweede les werken we met een andere tekst over hetzelfde onderwerp. De woordenschatoefeningen maken de kinderen thuis op de computer.

Technisch lezen
Hierbij werken we in niveaugroepen met de methode Estafette. We gebruiken hierbij een leesboek en een werkboek. Verder doen we allerlei activiteiten op het digibord, zoals de flitswoorden.

Aardrijkskunde
Bij dit vak verkennen we Nederland. Dat doen we door middel van lessen over het gebruik van het land, over werk in Nederland en topografie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets.

Geschiedenis
We gebruiken in groep 6 onderwerpen uit de methode Wijzer door de tijd. We zijn begonnen in de prehistorie. Daarna komt de Romeinse tijd aan bod. En we gaan het leven in de Middeleeuwen bekijken.

Natuur en techniek
Aan de hand van de methode Naut bekijken we allerlei onderwerpen uit de natuur. Ook techniek komt geregeld in de lessen aan de orde.

Gymnastiek
Op dinsdag en vrijdag hebben we gym. Op dinsdag is dat een spelles samen met de kinderen van groep 7. Op vrijdag is er een Zapp-les. Dan gebruiken we meerdere keren toestellen.

Huiswerk
Elke vrijdag krijgen we huiswerk op. We nemen een huiswerkmap mee naar school. We krijgen de woorden van spelling mee om thuis te oefenen, we krijgen woorden mee van Engels en we krijgen huiswerkbladen mee om te leren voor de toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ook moeten we één keer in het jaar een spreekbeurt houden en we moeten één keer een boekpromotie houden.