0118 566116

Groep 1/2 b

Klik hier voor de foto’s van groep 1 / 2 b.

Wij zijn de kinderen van groep 1/2b:

Dinand, Derk, Tibbe, Renate, Lieke, Tijs, Sven, Bram, Louise, Novi, Twan, Sophia, Romi en Lucas. Samen met juf Diana en op vrijdagochtend met juf Conny zijn wij een heel gezellige groep.
In de loop van dit schooljaar komen er nog meer kinderen bij, dat vinden wij heel erg leuk!

Elke dag beginnen wij in de kring waar wij elkaar begroeten, de kalender en het dagritme met elkaar bespreken, luisteren en kijken naar een Bijbelverhaal en liedjes met elkaar zingen.

Om 09.00 uur is het tijd om buiten te spelen of te gymmen in de gymzaal. We hebben veel leuk speelgoed in de schuur en in de gymzaal.
Als wij weer binnen zijn, zitten we opnieuw in de kring. Dan is het tijd om te eten en te drinken en de juf leest een verhaaltje voor.

Na het eten en drinken gaan we werken; elke week bedenken de kleuterjuffen werkjes voor ons die passen bij het thema wat die weken centraal staat.

Om 11.30 uur is de werkles klaar; we gaan weer in de kring waar we samen een taal- of rekenactiviteit, een muziekactiviteit of een les uit Leefstijl hebben.

Om 12 uur gaan we naar huis of naar de overblijf voor de lunchpauze.

Om 13.15 uur zijn we weer terug in de klas en gaan wij nadat we alle namen hebben opgelezen weer samen buitenspelen.
Na het buitenspelen volgt er weer een kringactiviteit en daarna gaan wij in de hoeken spelen. Er is volop keus; de bouwhoek, de poppenhoek, de winkel, het poppenhuis, de laptop, de trein, de watertafel, het kasteel, de boerderij en de knutselhoek

Om 15.15 uur sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring met een dankgebed en gaan we naar huis.