0118 566116

Groep 1/2 b

Klik hier voor de foto’s van groep 1 / 2 b.

Wij zijn de kinderen van groep 1/2b:

Sophia, Romi, Lucas, Lola, Jesse, Julia, Jerremy, Bram, Fayèn, Eline, Elvira, Semmy, Nina en Isabelle. Samen met juf Diana en op dinsdagmiddag met meester Walter en woensdagmorgen met juf Conny zijn wij een heel gezellige groep.
In de loop van dit schooljaar komen er nog meer kinderen bij, dat vinden wij heel erg leuk!

Elke dag beginnen wij in de kring waar wij elkaar begroeten, de kalender en het dagritme met elkaar bespreken, luisteren en kijken naar een Bijbelverhaal en liedjes met elkaar zingen.

Om 09.00 uur is het tijd om buiten te spelen of te gymmen in de gymzaal. We hebben veel leuk speelgoed in de schuur, een zandbak, klimrek en een voetbalveldje en mooie toestellen en klein materiaal in de gymzaal.
Als wij weer in de klas zijn, zitten we opnieuw in de kring. Dan is het tijd om te eten en te drinken en de juf leest een verhaal voor.

Na het eten en drinken gaan we werken; elke week bedenken de kleuterjuffen vijf verschilllende werkjes voor ons die passen bij het thema wat die weken centraal staat. Deze werkjes rouleren zodat we elke dag bij een ander werkje aan de beurt zijn. Er is altijd een expressie-acitviteit, een taalactiviteit, een rekenactiviteit, een werkje met ontwikkelingsmateriaal en een aantal hoeken die meedoen.

Om 11.30 uur is de werkles klaar; we gaan weer in de kring waar we samen elke dag iets anders doen. Dit kan zijn: een taalactiviteit uit onze methode Schatkist zoals werken met de lettermuur, het samen bekijken en lezen van een prentenboek, rijmen of woorden bedenken met de letter die centraal staat. Maar wij krijgen ook een rekenactiviteit uit onze methode Schatkist, vaak met het cijfer van de maand. We zingen liedjes of maken muziek en we hebben dans of drama. Ook krijgen we een les uit Leefstijl waarbij we met sociaal-emotionele vorming bezig zijn. En sinds dit schooljaar krijgen we ook Engels op het digibord. Eén keer in de week bekijken we op het digibord een aflevering van het tv-programma Koekeloere of Huisje Boompje Beestje.

Om 12 uur gaan we naar huis of blijven wij op school bij de juffen van de TSO voor de lunchpauze.

Om 13.15 uur zijn we weer terug in de klas en gaan wij nadat we alle namen hebben opgelezen weer samen buitenspelen.
Na het buitenspelen volgt er weer een kringactiviteit met één van de bovenstaande activiteiten en daarna gaan wij in de hoeken spelen. Er is volop keus; de bouwhoek, de poppenhoek, de winkel, het poppenhuis, de laptops, de trein, de watertafel, het kasteel, de boerderij, het schilderbord en de knutselhoek

Om 15.15 uur sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring met een dankgebed en gaan we naar huis.