0118 566116

Groep 1/2 a

Klik hier voor de foto’s van groep 1 / 2 a.

Wij zijn de kinderen van groep 1/ 2a!

Met Romee, Valerie, Noa, Iris, Guus, Jake, Thijmen, Aylinn, Thijs, Willem, Sebastian, Ruben, Siem, Kyan en Elle vormen wij een kleutergroep. Juf Anna Carien is er op maandag, dinsdag en de donderdag en juf Jacobine is er op de woensdag- en de vrijdagmorgen.

Wij beginnen om 08.30 uur met een kringgesprek, zingen Bijbelse liedjes, horen een Bijbelverhaal, bidden een gebedje en vertellen elkaar welke dag het is. De maanden van het jaar worden genoemd en natuurlijk weten de kinderen ook de datum op de kalender te vinden. Het meegebrachte speelgoed wordt besproken en in de bewaarmand gelegd en wie er bv. nieuwe schoenen aan heeft mag een “demo” geven en een rondje door de kring lopen, terwijl er een liedje wordt gezongen.

Rond 09.00 uur gaan wij naar de werkles. In beide kleuterklassen wordt hetzelfde thema uitgewerkt. Voor elke dag een andere activiteit aan een tafel of in een hoek .

Zo rond de klok van 10.00 uur ruimen wij met elkaar alles op van de werkles en hebben wij trek en dorst gekregen. De helpers halen onze tassen uit de gang en genieten wij van onze pauzehap.

Een taal- of rekenactiviteit volgt, de juf leest voor en gaan wij om 10.45 uur naar buiten. Buiten kunnen wij vaak op allebei de pleinen spelen met de fietsen, karren, de zandbak, loopklossen, autobanden, kussens, kleden en nog veel meer uit onze grote buitenberging. Bij slecht weer kunnen wij in de grote sportzaal terecht en de donderdagmorgen is onze vaste gymochtend.

Moegespeeld parkeren wij het speelgoed voor de middag bij het hek en gaan weer naar binnen voor een kringactiviteit. Dat kan iets van taal of van rekenen zijn. Meestal iets van de letter of het cijfer van de maand en nog een stukje voorlezen. In de vaste volgorde van de rij ( helpers voorop) weer naar buiten en naar huis.

’s Middags komen wij weer in de kring en maken wij muziek. Het keuzebord komt er om 13.45 uur bij en de juf of de kinderen mogen een activiteit kiezen: de poppenhoek, de bouwhoek, de winkel, de leeshoek, de teken- of knutseltafel, de constructor, de paarse ballen met de groene stokken, het kasteel, de lego, de laptops of iets uit de kasten.

Daarna is het om 14.30 uur weer tijd om naar buiten te gaan en heerlijk te spelen. Het buitenspeelgoed wordt door ons om 15.00 uur geparkeerd in de berging en in de kring is er dan nog even tijd voor een taal- of rekenactiviteit.

Na een dankgebed sluiten wij de schooldag af en gaan wij naar huis.