0118 566116

Groep 1/2 a

Klik hier voor de foto’s van groep 1 / 2 a.

 

Wij zijn de kinderen van groep 1/ 2a!

Met Thijs, Willem, Hannah, Ruben, Sebastian, Siem, Kyan, Elle, Job, Nora, Gijs, Riko, Aleanora, Sjoerd en Max vormen wij een kleutergroep. Juf Anna Carien is er op maandag, dinsdag en de donderdag en meester Walter is er op de woensdag- en de vrijdagmorgen.

Wij beginnen om 08.30 uur met een kringgesprek, zingen Bijbelse liedjes, horen een Bijbelverhaal, bidden een gebedje en vertellen elkaar welke dag het is. De maanden van het jaar worden genoemd en natuurlijk weten de kinderen ook de datum op de kalender te vinden. Het meegebrachte speelgoed wordt besproken en in de bewaarmand gelegd en wie er bv. nieuwe schoenen aan heeft mag een “demo” geven en een rondje door de kring lopen, terwijl er een liedje wordt gezongen. Na het weekend of op de donderdagmorgen vertellen wij in een binnen- en buitenkring wat wij hebben beleefd in het weekend resp. de woensdagmiddag.

Rond 09.00 uur gaan wij naar de werkles. In beide kleuterklassen wordt hetzelfde thema uitgewerkt. Voor elke dag een andere activiteit aan een tafel of in een hoek . Er zit iets van taal, rekenen, motoriek in de activiteiten bij de werkles. De kinderen helpen elkaar, corrigeren elkaar en vullen elkaar aan. Schitterend voor de juf om te horen wat er allemaal aan de werktafels of in de hoeken wordt besproken.

Zo rond de klok van 10.00 uur ruimen wij met elkaar alles op van de werkles en hebben wij trek en dorst gekregen. De helpers halen onze tassen uit de gang en dan genieten wij van onze pauzehap.

Eens in de week hebben wij Engels op het digibord en volgen wij ook Koekeloere of Huisje Boompje Beestje via het digibord.( zo mogelijk passend bij het thema)

Een taal- of rekenactiviteit volgt, de juf leest voor en gaan wij om 10.30 uur naar buiten. Buiten kunnen wij vaak op allebei de pleinen spelen met de fietsen, karren, de zandbak, loopklossen, autobanden, kussens, kleden en nog veel meer uit onze grote buitenberging. Bij slecht weer kunnen wij in de grote sportzaal terecht en de donderdagmorgen is onze vaste gymochtend.

Moegespeeld parkeren wij het speelgoed voor de middag bij het hek en gaan weer naar binnen voor een kringactiviteit. Dat kan iets van taal of van rekenen zijn. Meestal iets van de letter of het cijfer van de maand. Voorlezen en muziek komt op dit tijdstip van de dag ook aan de orde. In de vaste volgorde van de rij ( helpers voorop) weer naar buiten en naar huis.

’s Middags komen wij weer in de kring en dan is het tijd voor het keuzebord: de juf of de kinderen mogen een activiteit kiezen: de poppenhoek, de bouwhoek, de winkel, de leeshoek, de teken- of knutseltafel, de barbies, de paarse ballen met de groene stokken, het kasteel, het schilderbord, de watertafel, de lego, de laptops of iets uit de kasten. Dat kan de taalkast zijn, maar ook de rekenkast of de puzzel- en spelletjeskast.

Zo rond de klok van 14.00 uur doen wij weer een kringactiviteit op het gebied van taal of rekenen; bv. rijmen of als wij met het cijfer 6 bezig zijn, dan mogen de kinderen in tweetallen de klas in met een mandje om daar 6 voorwerpen in te verzamelen.

Daarna is het om 14.30 uur weer tijd om naar buiten te gaan en heerlijk te spelen. Het buitenspeelgoed wordt door ons om 15.00 uur geparkeerd in de berging en in de kring is er dan nog even tijd om voor te lezen of naar gedichtjes te luisteren.

Na een dankgebed sluiten wij de schooldag af en gaan wij naar huis.